Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (4/43) · 3:40

Rozepsání desetinného čísla po řádech Co vlastně znamená zápis desetinného čísla v desítkové soustavě? Číslo 905,074 si rozepíšeme do součtu po řádech, abychom to pěkně viděli.

Mám číslo 905,074. Jak se dá toto číslo rozepsat? A co to vlastně znamená? Zamysleme se nad jednotlivými řády číslic. Devítka je na místě stovek. To doslova znamená 9 stovek. Tuto 9 můžeme přepsat na 900. Napíšu to dvěma způsoby. Můžeme to napsat jako 900, což je to samé jako 9 krát 100. Teď tu máme 0. To znamenená 0 desítek. Ale 0 desítek je stále 0. Takže o to se nemusíme starat. Toto nám naše číslo nijak nezvětšuje. Teď tu máme číslo 5. Tato 5 je na místě jednotek. To doslova znamená 5 jednotek nebo to prostě znamená 5. Chceme-li to zapsat jako 5 jednotek, tak můžeme říct, že je to 5 krát 1. Až dosud jsme zapsali 905. 900 plus 5 nebo 9 krát 100 plus 5 krát 1. A jak vlastně vím, zda mám nejprve násobit nebo sčítat? Mám sčítat před tím než násobím? Připomenu vám pořadí operací. V tomto případě budete násobit dříve než sčítat. Nejdříve vynásobte 5 krát 1 a 9 krát 100 a potom můžete tato čísla sečíst dohromady. Posuňme se dál. Máme tu další 0. Tato 0 je na místě desetin. To nám říká, jaké množství desetin máme. Tady máme 0, takže nepřičítáme nic, takže to přeskočíme. Přesuneme se na místo setin. Toto jednoduše znamená 7 setin. Můžeme to zapsat jako 7 setin nebo jako 7 krát 1/100. A nakonec tu máme tisíciny. Takže se přesuneme na tisíciny. Máme tu 4 tisíciny. To znamená 4 tisíciny nebo 4 krát 1/1000. Všimněte si, že toto pochází z řádu stovek. Máme 0 desítek, ale napíšu sem desítky, abyste to viděli. To máme 0 desítek. Ani jsem se neobtěžoval to napsat. Potom tu jsou jednotky. Máme 5 jednotek. Nejsou tu žádné desetiny, takže jsem je tu neuvedl. Potom máme 7 setin a 4 tisíciny. A jsme hotovi. Napsali jsme si to, abychom rozumněli, co jednotlivá čísla znamenají.
video