Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (23/43) · 8:03

Násobení 2 desetinných čísel Jak vynásobit dvě desetinná čísla? Postup písemného násobení s desetinnými čísly si vysvětlíme na příkladu 2,91 krát 3,2.

Řekněme, že umíme vypočítat 2,91 krát 3,2. Zkuste si zastavit video a vyzkoušet sami. Budu o tom přemýšlet takto: 2,91 je to samé jako 291 děleno 10. A víme ... Ne děleno 10, ale děleno 100. A taky víme, že když něco dělíme 100, tak posuneme desetinou čárku o dvě místa doleva. Jedna, dva a skončíme na 2,91. Také dává smysl, že když vezmu 2 a vynásobím to 100, tak dostanu 200. Když vezmu 200 a vydělím to 100, tak dostanu 2. Takže dává smysl, že 2,91 je to samé jako 291 děleno 100. Podobně ... Nikdy to slovo nemůžu vyslovit. 3,2 může být také přepsáno jako 32 děleno 10. Proč je to všechno zajímavé? Mohl bych přepsat 2,91 krát 3,2 tak, aby se to rovnalo ... Místo 2,91 napíšu 291 děleno 100 a pak krát ... Ale místo 3,2 napíšu 32 děleno 10. Tohle může být přepsané jako ... Tohle se bude rovnat 291 krát 32 děleno 100 ... Jenom to přerovnávám. ... děleno 100, děleno 10. Nebo to mohu přepsat jako ... Tohle se rovná 291 krát 32 ... Když dělím 100 a pak 10, tak vlastně dělím 1000. Tuhle část mohu přepsat jako dělení 1000. Proč je to zajímavé? Už víme jak vynásobit 291 krát 32 a víme jak posunout desetinnou čárku místo dělení 1000. Takže pojďme vypočítat 291 krát 32. Napíšu to sem. 291 krát 32. Všimněte si, jenom jsem přepsal čísla bez desetinných čárek. Samozřejmě jsou to jiná čísla než ty původní. Abych se dostal z tohoto násobení na toto, tak pak musím vydělit 1000. Popřemýšlejte o tom. Už víme jak tohle vypočítat. 2 krát 1 je 2. 2 krát 9 je 18. Zapamatujeme si 1. 2 krát 2 je 4, plus 1 je 5. Teď vynásobíme 3 krát 1... Sem vlastně patří 0, protože tohle nejsou 3, ale 30. Je to na místě desítek. Proto tam dáváme nulu. 30 krát 1 je 30. Často říkáme 3 krát 1 jsou 3, ale pozor! Je to na místě desítek. A 3 krát 9 je 27. Zapamatujeme si 2. 3 krát 2 je 6, plus 2 je 8. Teď to můžeme sečíst. Dostaneme 2. 8 plus 3 je 11. 6 plus 7 je 13. A pak ještě 9. Takže máme 9312. Tohle se bude rovnat 9312 děleno 1000. Čemu se bude tohle rovnat? No, začneme s 9312 a dáme sem desetinné místo. A dělení 1000 je to samé jako posunutí čárky o 3 místa doleva. Takže dělíme 10, dělíme 100 a dělíme 1000. Takže to bude 9,312. Pokud to vydělíte 1000, tak dostanete 9,312. 9,3 ... Napíšu desetinnou čárku fialově. 9,312. Tady je něco velmi zajímavého. V původním násobení jsme měli celkem 1, 2, 3 čísel za čárkou. A tady máme 1, 2, 3 čísel napravo od čárky. Proč? Přemýšlejme o tom. Vyjádřili jsme to jako 291 děleno 100 a tohle jako 32 děleno 10. Dělení 100 a pak dělení 10 je v podstatě to samé jako tyto 3 desetinná místa. Vlastně jsme se zbavili těch desetinných míst, ale pak je musíme zase vrátit pomocí dělení ... Nebo posunout ... Tady čárku posuneme doprava celkem 3 krát. 1, 2 a 3. Teď abychom dostali správný výsledek, tak je musíme posunout zpět doleva. Takže posuneme o 1, 2, 3. Přešli jsme z tohohle na tohle. Pro výsledek to bylo jako dělení ... Vlastně jsme přešli od tohohle k tomuto násobením 100. A z tohohle na toto násobením 10. Takže dohromady jsme násobili 1000. Takže teď musíme dělit 1000, abychom dostali správný výsledek. Proto 3 desetinná místa tady vpravo odpovídají 3 číslům doprava od čárky zde.
video