Desetinná čísla
Desetinná čísla (23/43) · 8:03

Násobení 2 desetinných čísel Jak vynásobit dvě desetinná čísla? Postup písemného násobení s desetinnými čísly si vysvětlíme na příkladu 2,91 krát 3,2.

Navazuje na Zlomky.
video