Desetinná čísla
Desetinná čísla (27/43) · 2:22

Příklady: Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem Spočítáme příklady 14 děleno 70 a 16 děleno 25. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Navazuje na Zlomky.
Máme 14 a chceme je vydělit 70. Výsledek bude určitě číslo menší než 1. 14 je určitě méně než 70, ale zkusme. Napadne nás, že 70 se vejde do 1 nulakrát, takže to nejde. 70 se nevejde do 14 ani jednou. Takže musíme přidat desetinná místa. Pojďme na to. Přidejme sem desetinná místa a do výsledku vložíme desetinnou čárku. Zamysleme se, kolikrát se vejde 70 do 140. 70 se vejde do 140 dvakrát. A 2 krát 70 je 140. Po odečtení nezůstane žádný zbytek. Hotovo. Napíšete 14 děleno 70 se rovná přesně 0,2. Zkusme složitější příklad. Vydělíme ... Zkusíme něco zajímavějšího. Vydělíme 16. Vydělme 16 třeba ... ... třeba 25 a uvidíme, co dostaneme. Řekneme si, že 25 se nevejde do 1. Nevejde se do 16. Musíme přidat desetinná místa. Kolikrát se vejde 25 do 160? Nahoru napíšeme čárku. 25 krát 4 je 100. 25 krát 6 je 150. To bude správně. Takže je to 6 krát. 6 krát 25 je 120, plus 30 je 150. A teď můžeme odčítat. 160 minus 150 je 10. Teď přidáme dolů ještě jednu 0. Přidáme ještě jeden řád. Všimněte si, že hodnotu neměníme. 16 je to samé jako 16,0. Stejně jako 16,00 Teď dáte dolů tuhle 0. Kolikrát se vejde 25 do 100? Víme, že se vejde přesně 4krát. 4 krát 25 je 100. Hotovo. Nic na další dělení nezbylo. 16 děleno 25 se rovná 0,64.
video