Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (26/43) · 3:24

Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem Spočítáme příklad 63 děleno 35 a ukážeme, že místo celočíselného výsledku se zbytkem nám může vyjít desetinné číslo.

Vezměme 63 a vydělme je 35. První věc, kterou zjistíme je, že 35 se nevejde do 6. Vejde se do 63 jedenkrát, protože 2 krát 35 je 70. Takže to je příliš. Takže jedenkrát. Zapíšu to. 1 krát 35 je 35. Když to odečteme ... Můžeme si představit, že od 60 vezmeme 10 a zbude 50. Těch 10 přičteme k 3 a dostaneme 13. 13 minus 5 je 8. 5 minus 3 je 2. Mohli byste říct, 63 děleno 35... Zapíšu to. 63 děleno 35 se rovná 1, zbytek 28. To nestačí. Správná odpověď bude 1 celých něco. Musím tedy pokračovat v dělení. Chci to vydělit úplně a zjistit jaké desetinné číslo dostanu. Proto sem musím dát desetinnou čárku a přidávat desetinná místa napravo od desetinné čárky. 63 je to samé jako 63,0 a můžu přidat tolik nul, kolik chci. Ujistíme se tedy, že jsme si tam čárku napsali a z místa desetin můžeme dolů přepsat nulu. Přepíšeme 0 a zeptáme se, kolikrát se vejde 35 do 280? Tohle je trochu umění, když dělíte trojciferné číslo dvouciferným. Nejspíš to bude ... Podle mě se 40 vejde do 280 sedmkrát. 30 se vejde do 280 asi 9krát. Bude to mezi 7 a 9, proto zkusíme 8. Podíváme se, kolik je 35 krát 8. 35 krát 8. 5 krát 8 je 40. 3 krát 8 je 24, plus 4 je 28. Vyšlo to dokonale. 35 se vejde do 280 přesně 8krát. 8 krát 5 ... To už víme. 8 krát 35 je přesně 280, beze zbytku. Už nemusíme připisovat dolů žádné nuly. Už víme, že 63 děleno 35 se rovná přesně 1,8.
video