Desetinná čísla
Desetinná čísla (26/43) · 3:24

Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem Spočítáme příklad 63 děleno 35 a ukážeme, že místo celočíselného výsledku se zbytkem nám může vyjít desetinné číslo.

Navazuje na Zlomky.
video