Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (16/43) · 2:44

Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel Písemné sčítání třech desetiných čísel potrénujeme na příkladu 7,056 plus 605,7 plus 5,67.

Máme sečíst 7,056 plus 605,7 plus 5,67. Přičítáte-li libovolné číslo, vždy byste si měli být jistí, že máte stejné řády srovnány pod sebou. Obzvláště sčítáte-li desetinná čísla, je nejsnadnějším způsobem zapsat desetinné čárky pod sebe. Tak to udělejme. První číslo je 7,056. Druhé číslo je 605,7. A potom tohle poslední číslo je 5,67. 5,67. Tak, teď máme řády pod sebou. Vše, co je na pozici jednotek, je pod nebo nad vším ostatním v řádu jednotek. Všechny desetiny jsou pod nebo nad vším ostatním, co je na pozici řádu desetin a tak dále. Teď můžeme sčítat. Tak to sečteme. Je dobré začínat u nejmenšího řádu. Takže začneme tady. Tohle je desetina, setina, tisícina. Tohle je šest tisícin a chceme je přičíst k ostatním tisícinám. Žádné jiné tisíciny tu nejsou. Můžete si to představit dvěma způsoby. Můžete prostě sepsat 6 dolů, nebo si představte 605,7 jako 605,700. Můžete přidávat tolik nul doprava od této desetiny, vpravo od 7, kolik chcete, protože jsme úplně napravo od desetinné čárky, takže nuly nezmění hodnotu. To samé můžete udělat tady. Číslo 5,67 můžete zapsat jako 5,670. Když to zapíšete takto, máte 6 plus 0 plus 0 je 6. A pokračujete. 5 plus 0 plus 7 je 12. Zapíšete 2 na pozici setin 1 jde dál. 1 plus 0 plus 7 je 8, plus 6 je 14. Zapíšete 4 a přenesete 1 na pozici jednotek. 1 plus 7 je 8. 8 plus 5 je 13, plus 5 je 18 Toto je 18. 1 jde dál. 1 plus 0 je 1. A potom máte 6 na pozici stovek. Nic k ní nepřičítáme, stačí sepsat 6 a je to tam. A nesmíte zapomenout na desetinnou čárku. A tak když tato čísla sečtete, dostáváte 618,426 nebo 618 a 426 tisícin. A máme hotovo.
video