Desetinná čísla
Desetinná čísla (16/43) · 2:44

Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel Písemné sčítání třech desetiných čísel potrénujeme na příkladu 7,056 plus 605,7 plus 5,67.

Navazuje na Zlomky.
video