Desetinná čísla
Desetinná čísla (5/43) · 2:42

Zápis desetinného čísla jako vyjádření množství Převedení výrazu do tvaru desetinného čísla pro lepší vyjádření množství.

Navazuje na Zlomky.
Chci napsat tento výraz jako desetinné číslo a první otázka, která by vám mohla napadnout je: Mám vynásobit 4 krát milion a potom přičíst tři, pak vynásobit tisícem, potom přičíst 67, pak vynásobit zlomkem 1 lomeno 1000? Nebo mám nejprve násobit? Chceme-li odpovědět na tuto otázku, musíme si připomenout pořadí operací. Pokud máte spoustu násobení a sčítání v řadě jako zde, tak budete nejprve násobit. Takže budete nejprve násobit. Dám sem závorky, aby nám to připomínaly. Pojďme zjistit, co každý z těchto výrazů v závorce skutečně znamená. Kolik je 4 krát 1 milion? Jsou to 4 miliony. Kolik je to 3 krát 1 tisíc? To jsou 3 tisíce. 3 tisíce. Kolik je 67 krát 1 tisícina? Existuje řada způsobů, jak o tom přemýšlet. Napíši je okolo ... Udělám ten nejsamozřejmější tady: 67 krát tisícina je 67 tisícin. A můžeme to napsat doslova jako 67 tisícin nebo bychom si to mohli představovat jako 60 lomeno 1000 plus 7 lomeno 1000. A kolik je 60 lomeno 1000? 60 tisícin je 6 setin. 6 setin. Napíši to jinou barvou. 6 setin a 7 tisícin. Můžete to vidět jako 67 tisícin nebo si to můžete představit jako 6 setin a 7 tisícin. Ať tak či onak, zkusíme sečíst všechno dohromady. Máme 4 miliony. 4 na řádu miliónů doslova představuje 4 miliony. Pak nemáme žádné sta-tisíce, nemáme žádné deseti-tisíce, ale máme 3 tisíce. 3 je v řádu tisícin. Dám sem čárku, abychom to bylo přehlednější. A pak nemáme žádné stovky. Nemáme žádné desítky. Nemáme žádné jednotky. Nemáme ani žádné desetiny. Ale máme nějaké setiny. Máme 6 setin. A pak máme několik tisícin. Máme 7 tisícin. Napíšu 7 do tisícin, na řád tisícin. Můžeme to číst jako: Čtyři miliony tři tisíce šest setin a sedm tisícin. Nebo to můžeme číst jako: Čtyři miliony tři tisíce a šedesát sedm tisícin. 67 tisícin.
video