Desetinná čísla
Desetinná čísla (7/43) · 4:15

Přeskupování v desetinných číslech Různé způsoby, jak znázornit hodnotu čísla 21,3.

Navazuje na Zlomky.
video