Desetinná čísla
Desetinná čísla (43/43) · 4:29

Příklad: Sčítání a odčítání desetinného čísla, procenta a zlomku Převody různých formátů čísel na desetinná čísla a počítání s nimi.

Navazuje na Zlomky.
... 79 % minus 79,1 minus 58 a 1/10 Doporučuji Vám pozastavit video a pokusit se tento příklad spočítat samostatně. Tak, mělo by Vás hned upoutat, že tu máme 3 různé formy čísel. Toto je procento. Jsou to různé podoby čísel. Toto je procento. Toto je desetinné číslo. Toto je smíšené číslo. Aby to dávalo trochu smysl, bude dobrý nápad je vyjádřit ve stejné formě. Vypadá to, že bude jednoduché vyjádřit je jako desetinná čísla. Takže to tak uděláme. 79 %, to znamená 79 ze 100. Pokud byste to chtěli zapsat jako zlomek, bylo by to 79/100. Pokud byste to chtěli jako desetinné číslo, bude to 0,79... Další je 79,1, což už desetinné číslo je. Takže to můžeme jen opsat. Takže -79,1. A poslední je 58 a 1/10. 1/10 je to samé co 0,1. Takže, můžeme to brát jako 58... no, a 1/10. Takže -58 a 1/10. Nebo to můžeme zapsat jako 58,1. Tak, máme ti ve stejné formě, takže můžeme počítat. První věc, které si všimnete, je to, že jsou to vcelku malá čísla. Malá kladná čísla. Toto je méně než 1. A když odčítáte vcelku velká čísla od malých, tak bude výsledek záporný. A aby to trochu dávalo smysl, tak ze všeho nejdřív vytknu minus. A to, aspoň pro mě, docela zjednoduší výpočet. Takže vytkneme minus. ... No, uděláme to takto. Vytkneme minus, takže toto bude záporné... Tohle bude kladné. A toto bude taky kladné. A abychom si to potvrdili, představte si u každého čísla -1. -1 krát toto je kladné číslo. -1 krát toto je záporné číslo. -1 krát toto je záporné číslo. Takže tyto dva výrazy jsou ty samé věci. A důvod, proč jsem to udělal, je ten, že se nám bude počítat lépe, když budeme sčítat tato dvě čísla. Dostaneme totiž kladné číslo. větší kladné číslo než to, které pak budeme odečítat odsud. Takže můžeme použít tuto metodu. Ale nesmíme zapomenout na toto minus. Takže začneme. Sečteme 79,1 plus 58,1. 79,1 plus 58,1... 0,1 plus 0,1 je 0,2 9 plus 8 je 17. Takže to je 7 na místě jednotek a jedna desítka. Desítka plus 7 desítek nám dá 8 desítek. Plus 5 desítek nám dá 13 desítek, neboli 130. Takže, tady máme 137,2. Čili, sto... No, zapíšu si to. Máme tady 137,2. A k tomu přičteme -0,79, což je to samé jako 0,79 odečíst. Takže to uděláme. Odečteme 0,79. Dávám sem čárku, abychom čísla pod sebe správně zapsali. A teď odečteme. Tady odečítáme 9 od ničeho. Takže sem sice můžu dopsat 0, ale pořád tu máme problém na místě setin. Takže odečítáme 0,7 od 0,2. Musíme to trochu přeskupit v čitateli, abychom mohli odčítat. Nebo abychom aspoň mohli odčítat tradičním způsobem. Takže vezmeme jednu desetinu ze 2, takže už tu je jen jedna desetina a přidáme ji k setinám. jedna desetina je deset setin. Teď už můžeme odečíst 9 desetin od 10 desetin. Je to 1 setina. Teď desítky. Nemám jich tu dost, takže si vezmu 1 od jednotek. Takže... Z tohohle bude 6. 1 je 10 desetin. Takže tu máme 11 desetin. 11 desetin. 11 minus 7 jsou 4. Teď desetinná čárka... 6 minus 0 je 6. A teď jen přidáme 13. Takže jsem vypočítal všechno v závorkách. Ale před závorkou mám pořád minus. Výsledek závorky je 136,41 Nesmíme ale zapomenout na to minus. Čili toto celé se rovná -136,41
video