Desetinná čísla
Desetinná čísla (37/43) · 2:42

Příklad 2: Převod desetinného čísla na smíšené číslo Jak převedeme desetinné číslo 2,75 na smíšené číslo?

Navazuje na Zlomky.
video