Desetinná čísla
Desetinná čísla (1/43) · 4:00

Řády desetinných čísel Jak se nazývají řády číslic za desetinnou čárkou? Na čísle 654,213 si představíme desetiny, setiny a tisíciny.

Navazuje na Zlomky.
Jaký je řád číslice 3 v čísle 654,213? Pojďme si to trochu promyslet. Abychom tak mohli učinit, tak přepíši číslo. Každou číslici napíši jinou barvou. Takže máme 654 celých ... Napíšeme desetinnou čárku. ... a 2 1 3. Myslím, že už víme, jaké řády číslic máme nalevo od desetinné čárky. Víme, že toto ... Udělám to v neutrální barvě. ... že to je řád stovek. Nebo to můžeme zapsat jako na 10 na druhou. Napíšu to větší a dolů. Takže toto je řád stovek nebo byste se na to mohli dívat jako na 10 na druhou, což je to samé jako 100. Tohle je řád desítek, což je to samé jako 10 na prvou. Toto je řád jednotek, což je to samé jako 10 na nultou. Pokud se posuneme o jedno místo napravo - za desetinnou čárku, tak tohle představuje desetiny. Nebo bychom se na to mohli dívat jako na 10 na minus prvou. Když popojdeme na růžovofialové číslo... O dvě místa vpravo od čárky. Toto reprezentuje setiny nebo také 10 na minus druhou. A konečně tato 3 je na místě tisícin. Toto reprezentuje tisíciny nebo také 10 na minus třetí. Abychom odpověděli na otázkou: „Jaký je řád číslice 3 v čísle 654,213?“ Ten řád číslice 3 jsou tisíciny. To by v podstatě zodpovědělo otázku. Ale abychom se ujistili, že skutečně rozumíme tomu, co to znamená, tak to číslo přepíšu. Můžeme to přepsat jako 600 ... Máme 6 stovek plus 5 desítek nebo byste mohli říct plus 50 plus 4 jednotky ... Číslice 4 byla v jiné barvě. plus 4 jednotky plus 2 desetiny plus 1 setina plus 3 tisíciny. Plus 3 lomeno 1000. Nebo to můžeme přepsat ... Abychom se opravdu ujistili, že rozumíme řádu číslic. ... můžeme to číslo přepsat jako 6 krát 100 plus 5 krát 10 plus 4 krát 1 ... Pořád to píšu špatnou barvou. plus 4 krát 1 plus 2 krát 1/10 plus 1 krát 1/100 a konečně 3 krát 1/1000. Když si to takto přepíšete, tak už snad chápete, co znamená řád číslice. Číslice 6, která je tři místa doleva od desetinné čárky, je na místě stovek, takže představuje 6 stovek. Toto reprezentuje 5 desítek, protože to je na místě desítek. Tohle reprezentuje 4 jednotky. Pokud přejdeme na místo tisícin, tak číslice 3 doslova představuje 3 tisíciny.
video