Desetinná čísla
Desetinná čísla (18/43) · 2:18

Příklad 2: Písemné odčítání 2 desetinných čísel Písemné odčítání dvou desetinných čísel potrénujeme na příkladu 9,005 minus 3,6.

Navazuje na Zlomky.
video