Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (20/43) · 3:23

Sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úloha František má na svém bankovním účtu 4 522,08 eur. Vloží dalších 875,50 eur a poté vybere 300 eur v hotovosti. Kolik mu na účtu zbyde?

Leo má na svém bankovním účtu 4 522 dolarů a 8 centů (4 522,08 dolarů). Vloží dalších 875 dolarů a 50 centů (875,50 dolarů) a poté vybere 300 dolarů v hotovosti. Kolik mu na účtu zbude? Takže začíná s částkou 4 522 dolarů a 8 centů. Napišme si to. 4 522 dolarů a 8 centů. A poté vloží, neboli přidá, dalších 875 dolarů a 50 centů. Takže přidá 875 dolarů a 50 centů. Když něco vkládáte na účet, tak tam něco ukládáte, něco tam přidáváte. Takže poté, co tam přidá 875 dolarů a 50 centů, kolik má? Nejdříve musíme začít u centů, nebo bychom se na to mohli dívat jako na setiny. Cent je setina dolaru. Změním barvy. Máme 8 plus 0 je 8. 0 plus 5 je 5 Tady máme desetinnou čárku. 2 plus 5 je 7. 2 plus 7 je 9. 5 plus 8 je 13. Napište sem 3 a přípište si 1 sem nahoru. 1 plus 4 je 5. Takže poté, co na účet vloží 875 dolarů a 50 centů, má na kontě 5 397 dolarů a 58 centů (5 397,58 dolarů). Potom vybere 300 dolarů v hotovosti, takže to budeme muset odečíst. Takže pak vybere 300 dolarů. Já jsem teď přidal nějaké nuly za desetinnou čárku. 300 dolarů je to samé jako 300 dolarů a 0 centů. (300,00 dolarů). A poté odčítáme. 8 mínus 0 je 8. 5 mínus 0 je 5. Tady máme desetinnou čárku. 7 mínus 0 je 7. 9 mínus 0 je 9. 3 mínus 3 je 0, následně 5 mínus nic je 5. Takže mu na účtu zůstalo 5 097 a 58 centů (5 097,58 dolarů).
video