Desetinná čísla
Desetinná čísla (20/43) · 3:23

Sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úloha František má na svém bankovním účtu 4 522,08 eur. Vloží dalších 875,50 eur a poté vybere 300 eur v hotovosti. Kolik mu na účtu zbyde?

Navazuje na Zlomky.
video