Desetinná čísla
Desetinná čísla (24/43) · 3:22

Příklad: Násobení 2 desetinných čísel Procvičíme si písemné násobení desetinných čísel na příkladu 32,12 krát 0,5.

Navazuje na Zlomky.
video