Desetinná čísla
Desetinná čísla (22/43) · 2:32

Násobení desetinných čísel Pro lepší přehlednost psáno v českých jednotkách, i když 1 galon je v USA 3,785 litru.

Navazuje na Zlomky.
(Pro lepší přehlednost psáno v českých jednotkách, i když 1 galon je v USA 3,785 litru.) Jaká je cena 14,6 litrů benzínu, když 1 litr stojí 2 dolary a 70 centů? Takže máme 14,6 litrů benzínu a každý litr stojí 2 dolary a 70 centů. Nebo bychom se na 2 dolary a 70 centů mohli dívat jako na 2,7 dolaru. Prostě násobme 2,7 krát. Trochu to problém usnadní. Myslím, že oceníte fakt, že 2 dolary a 70 centů je to samé jako 2,7 dolaru za litr. Takže to pojďme vynásobit. Jen taková připomínka: Když násobíte desetinná čísla, musíte k nim přistupovat jako k celým číslům a desetinnými čárkami se zabývat až později. Takže nyní se na to můžeme dívat jako na 146 krát 27, a teprve poté se budeme zabývat desetinnými čárkami. Takže nejprve máme 7 krát 6. 7 krát 6 je 42. Pamatujte si 4. 7 krát 4 je 28, plus 4 je 32. Pamatujte si 3. 7 krát 1 je 7, plus 3 je 10. Takže dostaneme, že 7 krát 146 je 1 022. Nyní se vypořádáme s touto 2. Ale tahle 2, alespoň než začneme uvažovat desetinné čárky, je ve skutečnosti 20. Takže sem napíšeme 0. Řešíme to přesně tak, jako řešíme normální úlohu s násobením. Prozatím ignorujeme desetinné čárky. 2 krát 6 je 12. Pamatujte si tu 1. Tahle čísla teď můžeme ignorovat. 2 krát 4 je 8, plus 1 je 9. 2 krát 1 je 2 a nyní můžeme sčítat. Nyní je sečteme. A dostaneme 2 plus 0 je 2. 2 plus 2 je 4. 0 plus 9 je 9. 1 plus 2 je 3. Nyní jsme přišli na to, kolik je 146 krát 27. Je to 3 942. Ale příklad nebyl 146 krát 27. Zadání znělo 14,6 krát 2,7. Takže nyní se musíme zabývat desetinnými čárkami. Prostě spočítáme, kolik čísel se nachází za desetinnými čárkami. Jedno máme tady a druhé tady. Takže náš výsledek má dvě čísla vpravo od desetinné čárky. Jedna, dvě a napiště ji přímo sem. Takže cena 14,6 litrů benzínu, který stojí 2 dolary a 70 centů za litr, je 39 dolarů a 42 centů (39,42 dolarů). (Pro lepší přehlednost psáno v českých jednotkách, i když 1 galon je v USA 3,785 litru.)
video