Desetinná čísla
Desetinná čísla (41/43) · 3:18

Dělení desetinného čísla mocninami deseti 99,061 : 100 = ?

Navazuje na Zlomky.
video