Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (30/43) · 3:54

Písemné dělení desetinných čísel Budeme dělit desetinná čísla pomocí posouvání desetinných čárek a následného dělení. Výsledkem bude opět desetinné číslo.

Máme zjistit, kolikrát se 0,25 vejde do 1,03075. První věc, kterou chcete udělat, když je váš dělitel (to číslo, kterým dělíte to druhé číslo) desetinné číslo, je vynásobit ho deseti tolikrát, aby se z něho stalo celé číslo, můžete posunout desetinnou čárku doprava. Takže kdykoliv něco násobíte deseti, posouváte desetinnou čárku o jedno místo doprava. Takže v tomto případě ji chceme posunout o jedno, o dvě místa doprava. Takže 0,25 krát 10 krát dva je to samé jako 0,25 krát 100 a z 0,25 uděláme 25. Když to uděláte s dělitelem, tak to samé musíte udělat i s dělencem (tím číslem, které dělíte). Takže tohle také musíme vynásobit 10 krát 2 nebo jiný způsob, jak to udělat, je posunout desetinnou čárku o dvě místa doprava. Takže ji posuneme jednou, dvakrát. Bude přímo tady. A abyste viděli, proč to dává smysl, musíte si uvědomit, že tento výraz, toto dělení, je úplně to samé, jako kdybychom měli 1,03075 děleno 0,25. A my to 0,25 vynásobíme dvakrát 10. V podstatě to násobíme 100. Napíšu to jinou barvou. Násobíme to 100 ve jmenovateli. Tohle je dělitel. Násobíme to 100, takže to samé musíme udělat také v čitateli. Když nechceme tento výraz změnit, když nechceme toto číslo změnit, tak to také musíme vynásobit 100. A když to uděláte, tak se z tohoto stane 25 a z tohoto se stane 103,075. Teď to přepíšu. Někdy, když to počítáte v pracovním sešitě nebo někde, tak to nemusíte přepisovat, pokus si pamatujete, kde ta desetinná čárka je. Ale já to přepíšu, aby to bylo trochu úhlednější. Takže jsme vynásobili jak dělitele, tak i dělence 100. Tato úloha pak bude: Kolikrát se 25 vejde do 103,075? Povede to k úplně stejnému podílu. Jsou to úplně stejné zlomky, jestli se na to tak chcete dívat. Právě jsme vynásobili jak čitatele, tak jmenovatele 100, abychom desetinnou čárku posunuli o dvě místa doprava. Teď když jsme to udělali, tak jsme připraveni dělit. Nejprve tady máme 25 a to je vždy trochu umění, když něco dělíte víceciferným číslem, takže uvidíme, jak dobře se nám to povede. Takže 25 se do 1 nevejde. 25 se nevejde do 10. 25 se vejde do 103. Víme, že 4 krát 25 je 100, takže 25 se do 100 vejde 4 krát. 4 krát 5 je 20. 4 krát 2 je 8, plus 2 je 100. To jsme věděli. 4 čtvrťáky jsou 1 dolar. To je 100 centů. A nyní odčítáme. 103 minus 100 je 3 a nyní můžeme opsat tuto 0. Takže sem opíšeme tu 0. 25 se do 30 vejde jednou. A jestli chceme, tak můžeme desetinnou čárku okamžitě napsat sem. Nemusíme čekat, až na závěr úlohy. Desetinná čárka patří sem na toto místo, takže bychom ji v podílu mohli umístit přímo sem, v našem výsledku. 25 se do 30 vejde jednou. 1 krát 25 je 25, poté můžeme odčítat. 30 minus 25 je prostě 5. (Chci říct, že si můžeme půjčovat nebo přeskupovat. Z tohoto se může stát 10. Z tohoto se stane 2. 10 minus 5 je 5. 2 minus 2 je nic.) Ale stejně, 30 minus 25 je 5. Nyní můžeme opsat tuhle 7. 25 se do 57 vejde dvakrát, ano? 25 krát 2 je 50. 25 se do 57 vejde dvakrát. 2 krát 25 je 50. A nyní znovu odčítáme. 57 minus 50 je 7. A teď máme skoro hotovo. Můžeme sem opsat tuhle 5. Tady opíšeme tu 5. 25 se do 75 vejde 3 krát. 3 krát 25 je 75. 3 krát 5 je 15. Přeskupte 1. Toto můžeme ignorovat. To bylo už z dřívějška. 3 krát 2 je 6, plus 1 je 7. Takže to můžete vidět. A poté odčítáme, pak už nemáme žádný zbytek. Takže 25 se do 103,075 vejde přesně 4,123 krát, což dává smysl, protože 25 se do 100 vejde 4 krát. Toto je trochu větší než 100, takže to bude o něco málo víc, než 4 krát. A to bude přesně stejná odpověď, jako kolikrát se 0,25 vejde do 1,03075. To bude také 4,123 krát. Takže tento zlomek, nebo tento výraz, je úplně to samé jako 4,123. A máme hotovo!
video