Desetinná čísla
Desetinná čísla (30/43) · 3:54

Písemné dělení desetinných čísel Budeme dělit desetinná čísla pomocí posouvání desetinných čárek a následného dělení. Výsledkem bude opět desetinné číslo.

Navazuje na Zlomky.
video