Desetinná čísla
Desetinná čísla (42/43) · 1:51

Dělení desetinných čísel (2.1) 99,061 : 10 = ?

Navazuje na Zlomky.
V předchozím videu jsme počítali 99,061 děleno 100 a počítali jsme to písemně. Počítali jsme to písemným dělením. V tomto videu vám chci ukázat zkratku, protože dělíme mocninou deseti. Když mám 99,061 a násobím to mocninou deseti, tak to číslo zvětším. S každým násobením deseti se desetinná čárka posune o jedno místo doprava. Takže bychom mohli říct, že 99,061 krát 10 se bude rovnat 990,61. Všimněte si, že jsme právě přesunuli desetinnou čárku o jedno místo doprava. Kdybych měl... Jen změním barvu. ...99,061 děleno 10, posuneme desetinnou čárku o jedno místo opačným směrem. Bude to 9,9061. Když dělíme 100, tak dělíme 2krát 10. Posunujeme o 2 místa doleva. Takže když začneme s 99,061 děleno 100... Napíšu to takhle. Příklad už jsme si napsali. Když to chceme vydělit 100, tak posunutí o 1 místo vlevo to vydělí jen 10. Posunutí o další místo vlevo to vydělí znovu 10. Takže 99,061 děleno 100 se bude rovnat 0,99061. Prostě posuneme desetinnou čárku o 2 místa doleva. A mohli bychom sem napsat nulu, aby se to trochu snáze četlo.
video