Desetinná čísla
Desetinná čísla (31/43) · 3:15

Příklad 1: Převod zlomků na desetinná čísla Převod zlomku 16/21 na desetinné číslo.

Navazuje na Zlomky.
Dokážeme vyjádřit 16/21 desetinným číslem? Neboli šestnáct jednadvacetin. Také to je 16 děleno 21. Takže bychom mohli skutečně 16 vydělit 21. A protože 21 je větší než 16, dostaneme něco menšího než 1. Tak pojďme skutečně spočítat 16 děleno 21. A vyjde nám číslo menší než 1, takže sem dáme desetinnou čárku. V případě, že by číslice pokračovaly dál, tak zaokrouhlíme na nejbližší tisícinu. A pojďme dělit. 21 se do 1 vejde 0krát. 21 se do 16 vejde 0krát. 21 se vejde do 160, no... 20 by se do 160 vešlo 8krát, takže zkusme 7. Schválně, jestli je 7 správně. 7 krát 1 je 7, 7 krát 2 je 14, a pak odečítáme.. Měli bychom dostat zbytek menší než 21. Když si vezmeme to největší číslo, které se vejde do největšího čísla tady, tak po vynásobení 21krát se přiblížíme ke 160, ale nepřekročíme to. A tak když odečteme, dostaneme 13. Takže to fungovalo, 13 je menší než 21. A mohli byste odčítat, tady jsem to udělal v hlavě, ale můžete to přeskupit. Můžete si říct, že tohle je 10 a tohle je 5. 10 minus 7 je 3. 5 minus 4 je 1. 1 minus 1 je 0. Teď opíšeme zeshora 0. 21 se do 130 vejde... Šlo by 6krát? Vypadá to, že 6 by šlo. 6 krát 21 je 126, takže to vypadá, že to funguje. Takže sem napišme 6. 6 krát 1 je 6. 6 krát 2 je 120. Je to trochu umění. Pojďme odčítat. Znovu můžeme přepsat desítky na jednotky. tohle by bylo 10, v podstatě jsme vzali 10 z této 30, takže ze 3 se stane 2. 10 minus 6 je 4. 2 minus 2 je 0. 1 minus 1 je 0. Teď si opíšeme zeshora další 0. 21 se do 40 vejde skoro 2krát, ale ne úplně, takže jenom jednou. 1 krát 21 je 21 a teď pojďme odčítat. Tohle je 10, z tohohle se stane 3. 10 minus 1 je 9. 3 minus 2 je 1 a nyní budeme muset dostat poslední číslo, protože chceme zaokrouhlit na tisíciny. Takže když tohle bude 5 nebo více, tak to zaokrouhlíme nahoru. Když to bude méně než 5, tak to zaokrouhlíme dolů. Takže opíšeme zeshora další 0, další 0. 21 se do 190 vejde... Myslím, že 9 by mohlo fungovat. Pojďme vyzkoušet 9. 9 krát 1 je 9. 9 krát 2 je 18. 190 minus 189 je 1. A takhle bychom mohli pokračovat dál, ale už máme dost číslic, abychom mohli zaokrouhlit na tisíciny. Tahle číslovka tady je větší nebo rovna 5, Takže zaokrouhlujeme nahoru, měníme řád tisícin. Pokud tedy zaokrouhlíme na tisíciny, tak můžeme říct, že tohle je 0,76... a pak toto, kde chceme zaokrouhlit. 762.
video