Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (39/43) · 2:07

Příklad 2: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 7/8 na desetinné číslo?

Napište 7/8 jako desetinné číslo. Nejdůležitější je si uvědomit, že 7/8 je to samé jako 7 děleno 8. Jsou to jen různé způsoby zápisu stejné hodnoty. Tak pojďme skutečně vydělit číslo 7 číslem 8. Udělám to tady dole. Spočítám 7 děleno 8. A přidám sem desetinnou čárku, protože víme, že tato hodnota bude menší než 1. 7/8 je menší než 1. Budeme mít nějaké číslice za desetinnou čárkou, vpravo. A já tu desetinnou čárku napíšu přímo sem, přímo nad desetinnou čárku u čísla 7. A poté začneme dělit. A teď se z toho stane úplně normální příklad dělení. Musíme se ujistit, že sledujeme desetinnou čárku. Takže 8 se do 7 vůbec nevejde, ale vejde se do 70. Takže 8 se do 70 vejde 8krát. 8 krát 8 je 64. A pak odčítáte: 70 minus 64 je 6. A pak opíšete zeshora další 0, protože tu pořád máme zbytek. Nechceme mít zbytek. Za předpokladu, že tam nebude nekonečné opakování. Pak máme jiné způsoby, jak to řešit. 8 se do 60 vejde 7krát. Nemůže to být 8krát, to by bylo 64. 7 krát 8 je 56. A poté znovu odčítáme. 60 minus 56 je 4. Teď sem můžeme opsat další 0. 8 se do 40 vejde přesně 5krát. 5 krát 8 je 40. Nic nám nezbylo. A tak jsme hotovi. 7 děleno 8 (nebo 7/8) se rovná 0,875. Sem dopředu napíšu nulu, jen aby bylo jasné, kde je desetinná čárka. 0,875. A máme hotovo.
video