Desetinná čísla
Desetinná čísla (39/43) · 2:07

Příklad 2: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 7/8 na desetinné číslo?

Navazuje na Zlomky.
video