Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (33/43) · 2:43

Příklad: Převod desetinného čísla na zlomek Jak převedeme desetinné číslo 0,15 na zlomek?

Zkusíme napsat 0,15 jako zlomek. Důležité je podívat se, na jakém místě číslice jsou. Takže 1 je tady – to je řád desetin. Mohli byste se na to dívat jako na 1 krát 1/10. Tady ta 5 je na místě setin. Takže byste se na to mohli dívat jako na 5 krát 1/100. Takže kdybych to měl přepsat, tak to můžu přepsat jako součet... Tahle 1 znamená 1 krát 1/10, takže by to bylo skutečně 1/10 plus... A tahle 5 reprezentuje 5 krát 1/100, takže plus 5/100. A jestli je chceme sečíst, tak musíme najít společného jmenovatele. Společný jmenovatel je 100, nejmenší společný jmenovatel 10 a 100, takže to můžeme přepsat jako něco/100 plus něco/100. Tohle se nezmění. To už je 5/100. Když tady vynásobíme jmenovatele 10, to jsme udělali, násobíme to 10, tak musíme vynásobit 10 i čitatele. Takže tohle je stejné jako 10/100. A můžeme sčítat. 10 plus 5 je 15, děleno 100. 15/100. A mohli jste to udělat rychleji, kdybyste si to nejdřív prohlédli. Řekli byste: Hele, nejmenší číslice je na místě setin. Místo abych tomu říkal 1/10, tak bych tomu mohl říkat 10/100. Nebo bych mohl říct, že tohle celé je 15/100. A když to chci nyní úplně zkrátit... Jak čitatel, tak jmenovatel jsou čísla dělitelná 5, takže je oba vydělíme 5. A tak čitatel, 15 děleno 5, je 3. Jmenovatel, 100 děleno 5, je 20. A toto je maximálně zjednodušené.
video