Desetinná čísla
Desetinná čísla (33/43) · 2:43

Příklad: Převod desetinného čísla na zlomek Jak převedeme desetinné číslo 0,15 na zlomek?

Navazuje na Zlomky.
video