Desetinná čísla
Desetinná čísla (35/43) · 1:43

Příklad 3: Převod desetinného čísla na zlomek Jak převedeme desetinné číslo 0,0727 na zlomek?

Navazuje na Zlomky.
video