Desetinná čísla
Desetinná čísla (36/43) · 2:07

Příklad: Převod desetinného čísla na zlomek Jak převedeme desetinné číslo 12,98 na smíšené číslo?

Navazuje na Zlomky.
video