Desetinná čísla
Desetinná čísla (2/43) · 3:31

Čtení desetinného čísla Jak se přečte desetinné číslo 63,15?

Navazuje na Zlomky.
Máme zapsat slovy toto číslo. Schválně jsem to číslo neřekl, protože to by byla naše odpověď. Je to 6 3 čárka 1 5 a to napíšeme slovně. Vlevo od desetinné čárky je to jasné. Napíši to barevně. Máme tedy 6 a 3. Raději to napíši všechno jinou barvou. Pak je tu desetinná čárka a ještě 1 a 5. Běžně se používá jedna metoda, ale řekneme si o více způsobech, jak to vyjádřit slovy. Víme jak napsat levou část. Je to celkem jednoduché. Toto je "šedesát tři". Napíši to. Je to "šedesát tři". Místo desetinné čárky napíšeme "celých". Pokračovat můžeme dvěma způsoby. Můžeme říci "a jedna desetina a pět setin" nebo si říci, že to je "patnáct setin". Jedna desetina je deset setin. A tedy jedna desetina a pět setin je patnáct setin. Takže to můžeme napsat například takto: "šedesát tři celých a patnáct setin". Ptáte se proč neříkat "jedna desetina a pět setin"? Mohli byste, ale pro někoho mozek by to mohlo být trochu obtížné zpracovat. Muže to být tedy "šedesát tři celých ... Zkopíruji to a vložím. Může to být "šedesát tři celých a " A teď napíšeme ... "jedna desetina" To je tato číslice. "a pět setin". Asi vidíte, že "šedesát tři celých a jedna desetina a pět setin" je pro většinu lidí složitější. Ale řeknete-li "patnáct setin", tak každý pochopí, co tím myslíte. Nebude od věci, když si zopakujeme ... Zde je 1 desetina a tady je 5 setin, 5 lomeno 100. Pokud budeme chtít sečíst ta dvě čísla. ... Pojďme na to. Pokud budete chtít sčítat 1/10 plus 5/100, tak jak byste to udělali? Potřebujeme společného jmenovatele. 100 je dělitelné jak 10, tak 100, takže vynásobíme čitatele a jmenovatele tohoto zlomku 10. Nahoře dostaneme 10 a dole bude 100. 1/10 je to samé jako 10 lomeno 100. 10/100 plus 5/100 je to samé jako 15 lomeno 100, takže tady máme 15/100. A proto říkáme "šedesát tři celých a patnáct setin".
video