Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (11/43) · 1:04

Příklad 2: Porovnání desetinných čísel Je číslo 45,675 větší nebo menší než 45,645?

Použijte znaménko "menší než" nebo "větší než" místo této závorky tak, aby to byl pravdivý výraz. Máme tedy určit je-li 45,675 větší nebo menší než 45,645. Podívejme se na každé z čísel. Napíšeme si je pěkně nad sebe. První je tedy čtyřicet pět celých šest set sedmdesát pět tisícin. A druhé je čtyřicet pět celých šest set čtyřicet pět tisícin. Podíváme-li se pozorně, je tu jen jediné místo kde se tato čísla od sebe liší a to jsou setiny. Zde máme 7 setin a tady jsou 4 setiny. Vše je jinak stejné. Jen tohle číslo je větší. Toto číslo je větší než 45,645 neboli šest set čtyřicet pět tisícin. Napíši to sem dolů. Jen abychom věděli, co děláme. Čtyřicet pět celých šest set sedmdesát pět tisícin nebo 45,675 je s jistotou větší než 45,645. Nebo-li čtyřicet pět celých šest set čtyřicet pět tisícin.
video