Desetinná čísla
Desetinná čísla (11/43) · 1:04

Příklad 2: Porovnání desetinných čísel Je číslo 45,675 větší nebo menší než 45,645?

Navazuje na Zlomky.
video