Desetinná čísla
Desetinná čísla (34/43) · 2:20

Příklad 2: Převod desetinného čísla na zlomek Jak převedeme desetinné číslo 0,36 na zlomek?

Navazuje na Zlomky.
video