Procenta
Procenta (7/16) · 1:13

Příklad 2: Převod procent na desetinné číslo Zapiš 113,9% jako desetinné číslo.

video