Procenta
Procenta (7/16) · 1:13

Příklad 2: Převod procent na desetinné číslo Zapiš 113,9% jako desetinné číslo.

Zapišme 113,9 % jako desetinné číslo. Tento symbol, procento, doslovně znamená "ze sta". Takže máme 113,9 ze 100 a to je stejné jako 113,9 děleno 100. Pokud to chceme zapsat jako desetinné číslo, vezmeme číslo 133,9, které vydělíme 100. 113,9 děleno 100. Pokud dělíme číslem 10, posune se desetinná čárka doleva. Pokud dělíme číslem 100, posune se čárka doleva o dvě místa. Pokud dělíme číslem 1 000, posune se doleva znovu. 10 000. Při každém dělení číslem 10 se posouváme doleva. A to snad dává smysl. Když číslem 10 násobíme, posuneme se s čárkou doprava. Jsou tu i další videa, která se tím zabývají víc. Nicméně, my dělíme 113,9 číslem 100. Posuneme čárku o dvě místa doleva. A desetinná čárka skončí právě tady. To se rovná 1,139. A máme hotovo.
video