Procenta
Procenta (10/16) · 4:09

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent Ve Spojených státech se 13 z každých 20 použitých plechovek zrecykluje. Kolik je to procent? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Navazuje na Desetinná čísla.
Ve Spojených státech se 13 z každých 20 plechovek recykluje. Kolik procent plechovek se recykluje? Tak 13 z každých 20 se recykluje. Tak 13/20 neboli 13 děleno 20, můžeme to napsat jako 13 děleno 20 nebo 13/20. Uděláme-li to takto, dostaneme desetinné číslo. A je velmi jednoduché převést toto desetinné číslo na procenta. Tak 13 děleno 20… V tomto případě delíme menší číslo větším číslem. Dostaneme tak hodnotu menší než 1. Bude-li hodnota menší než 1, můžeme sem napsat tečku. A přidáme pár 0, tolik nul, kolik budeme potřebovat. A mohli bychom říci, že 20 se vejde do 13 0krát. 0 krát 20 je 0. A pak 13 minus 0 je 13. Opíšeme zeshora 0. 20 se vejde do 130... Uvidíme. 5 krát 20 je 100. Takže 6 krát 20 je 120. Vejde s tam 6krát. 6 krát 20 je 120. Odečteme 120. Dostáváme 10. Přidáme další 0. 20 se vejde do 100 5krát. 5 krát 20 je 100. A jsme hotovi. Napíšeme-li to jako desetinné číslo, dostáváme 0,65. Jako desetinné číslo je to 0,65. Chceme-li to vyjádřit v procentech, vynásobíme toto číslo 100. Jinak bychom to mohli řící tak, že posouváme desetinnou čárku o dvě místa doprava. Bude to tak rovno 65 %. Jde to celé udělat také jinak. Můžeme si říci, že procento doslova znamená ‘ze sta’. Tak, 13 z 20 bude rovno kolika ze 100? Chceme-li z 20 dostat 100... Teď si nevšímejte čitatele. Máme-li z 20 dostat 100, musíme 20 vynásobít 5. Tak vynásobme i čítatele 5. S 13 krát 5. Je to 15 plus 50, což je 65. Tak by to bylo rychlejší když si uvědomíme, jak je snadné přejít od 20 ke 100. Stačí 20 vynásobit 5. Totéž uděláme se 13. Tak dostáváme 65/100, což je totéž jako 65 procent... Napíšu symbol procenta. 65%. A znovu připomínám, že procento doslova znamená ‘ze sta’. 65 ze sta. 65 %.
video