Procenta
Procenta (6/16) · 1:23

Příklad: Převod procent na desetinné číslo Zapiš 59,2% jako desetinné číslo.

video