Procenta
Procenta (6/16) · 1:23

Příklad: Převod procent na desetinné číslo Zapiš 59,2% jako desetinné číslo.

Pojďme zkusit, jestli můžeme 59,2 % napsat jako desetinné číslo. 59,2% doslova znamená 59,2 ze 100. Je to to samé jako 59,2 ku 100. A to je to samé jako 59,2 děleno 100. Pokud budeme dělit 59,2 stem, kolik dostaneme? Je to totéž jako 59,2 děleno 100. Pokud bychom 59,2 dělili 10, posunuli bychom desetinnou čárku o jedno místo doleva. Dostali bychom 5,92. Ale my chceme dělit 100, takže musíme posunout desetinnou čárku ještě o jedno místo doleva. Dělíme 10 jednou a poté ještě jednou. Když dělíme 10 dvakrát po sobě, v podstatě dělíte 100. Posunete-li desetinnou čárku dvakrát doleva, dostaneme 0,592. Musíme sem přidat nulu. To jen tak pro pořádek. A máme to! Právě jsme zapsali 59,2 % jako desetinné číslo. V podstatě jsme to jen vydělili 100, což znamená vydělit dvakrát 10. Posunuli jsme desetinnou čárku doleva a pak ještě jednou. Nebo, pokud chcete dělit rovnou 100, posuneme desetinnou čárku dvakrát doleva a dostaneme 0,592.
video