Procenta
Procenta (11/16) · 2:07

Příklad: Výpočet procentní části Kolik je 30% ze 6? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Podívejme se, zda dokážeme vyřešit, kolik je 30 % ze 6. Jeden způsob, jak vysvětlit 30 %: doslova to znamená 30 ze 100 Můžeme to vnímat jako (30 lomeno 100) krát 6 nebo 0,30 krát 6. Můžeme to vyřešit oběma způsoby a uvidíte, že dostaneme stejný výsledek. Pokud budeme řešit toto násobení, 30/100, můžeme vynásobit 6/1. Což je rovno 180/100. Nyní to můžeme zjednodušit a vydělit čitatel a jmenovatel číslem 10 a dostaneme 18/10, což můžeme dál dělit číslem 2. A dostaneme číslo 9/5, což je stejné jako 1 a 4/5. Pokud chceme zapsat 4/5 jako desetinné číslo, dostaneme 0,8. Chceme-li to ověřit, vydělíme 4 děleno 5, a protože nám vyjde desetinné číslo, přidáme desetinné nuly i tady. Číslo 5 se nám do čísla 4 vejde 0krát, takže o to se nemusíme zajímat. Do 40 se nám vejde 8krát. 8 krát 5 je 40. Odečteme a nesmíme zapomenout, že nám zůstala ještě jedna 0. Takže 4/5 se dají zapsat jako 0,8, tady máme ještě číslo 1, takže dostaneme 1,8, což představuje výsledek pro dělení čísla 9 číslem 5. Takže 30 % ze 6 je rovno 1,8. Mohli bychom to ověřit i tímto způsobem: Pokud bychom vynásobili 0,30 krát 6 ... Pojďme na to. 0,30 krát 6. 3 krát 6 je 18. Máme pouze jednu číslici za desetinou čárkou v rámci násobených čísel. Mám pouze číslo 3 napravo od desetinné čárky. Proto budu mít jenom jedno místo za desetinnou čárkou i ve výsledku. Takže jsme dostali jedno číslo, což je 1,8. Tak jako tak ať už se nad tím zamyslíte nebo vypočítáte, 30 % ze 6 je 1,8.
video