Procenta
Procenta (8/16) · 4:34

Příklad: Sčítání zlomků, desetinných čísel a procent Vypočítejte příklad 0,79 minus 4/3 minus 1/2 plus 150%.

Navazuje na Desetinná čísla.
Máme 0,79 minus 4/3 minus 1/2 plus 150%. To jsou 4 různá čísla zapsaná různými způsoby. Tady je desetinné číslo, pak 2 zlomky, a potom je tu procento. Takže nejjednodušší bude si vše zapsat do stejného tvaru. Pro tenhle příklad bude nejjednodušší si vše převést na zlomky. Mám pro to jednoduchý důvod, protože když vydělíte 4/3 ... Když dělíte na třetiny, 1/3, 2/3, 4/3, tak dostanete periodická čísla. Takže abychom se tomu vyhnuli, tak přepíšeme vše na zlomky. Půjdeme po jednom. Takže 0,79 je to samé jako 79/100. Takže to tak zapíši. Je to to samé číslo jako 79 lomeno 100. Potom máme minus 4/3. Potom minus 1/2. A jako poslední máme... Snad mi nedojdou barvy. Nakonec tu máme 150%. 150%, procento doslova znamená 'pro cent', 'na sto'. Takže plus 150 lomeno 100. Takže máme všechno převedené na zlomky. A abychom vše mohli sčítat a odčítat, tak potřebujeme najít společného jmenovatele. Co je nejmenší společný násobek pro naše jmenovatele 100, 3, 2 a 100? 100 je dělitelné 2, takže 100 je nejmenší společný násobek 100 a 2. Takže nám už jen zbývá najít nejmenší společný násobek mezi 100 a 300 Což je 300. Jiný společný součin pro 100 a 3 není. Takže si vše přepíšeme na zlomky se společným jmenovatelem 300. Napíši to touhle červenou. Takže 79 lomeno 100. Pokud to chci převést na lomeno 300, ze 100 na 300, ve jmenovateli násobím 3. Takže čitatele také musím vynásobit 3. Takže násobím 3. Takže 80 krát 3 by bylo 240. A bude to o 3 méně. Takže 240 minus 3 je 237. Teď 4/3. Abychom se dostali ke jmenovateli 300, tak musíme násobit 100. Takže čitatele taky vynásobíme 100krát. Teď 1/2. Náš jmenovatel je 300, takže jsme násobili jmenovatel 150, abychom se dostali ze 2 na 300, takže čitatele také vynásobíme 150. A nakonec 150/100. Jmenovatele násobíme 3krát abychom dostali 300. Ze 100 na 300. To samé i pro čitatele. 3 krát 150 je 450. Teď máme stejného jmenovatele a můžeme sečíst naše čitatele. Takže tohle se bude rovnat... Můžu to vlastně udělat tady vpravo. Tohle se bude rovnat něčemu lomeno 300. Takže to bude 237 minus 400 minus 150 ... Tohle by mělo být vlastně plus. Tohle je plus 450. A podíváme se, jestli to lze pokrátit. Odčítáme 400 a odčítáme i 150, což je to samé jako odečíst 550. A poté máme kladných 237 a přičítáme 450. Jednodušší bude vlastně spíš tohle: Minus 550 plus 450 nám dá minus 100. Tím se nám to dost zjednoduší. Teď už jen máme 237 minus 100, což je 137. Takže se to rovná 137 lomeno 300. A více už to zjednodušit nejde. Takže tohle je náš konečný výsledek, 137/300.
video