Procenta
Procenta (9/16) · 3:33

Příklad: Výpočet procent Kolik je procent 4 ze 16? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Trošku si procvičíme počítání s procenty. Zkusíme třeba zjistit, kolik procent z ... Třeba kolik procent z 16 jsou 4? Zkuste si teď zastavit video a přijít na to sami. Když se ptáme, kolik procent z 16 jsou 4, tak chceme zjistit, jakou část z celku, jaký zlomek, tvoří 4 z 16. Musíme to ale zapsat v procentech. Tedy ve zlomku něco lomeno 100. Kdybychom se ptali, jaký zlomek jsou 4 z 16, tak bychom řekli, že to je stejné jako 4/16, což je vlastně 1/4. To je ale vyjádření 4 z 16 s pomocí zlomku. Řekli bychom, že 4 je 1/4 z 16. To ale není naše odpověď. Ptají se, kolik je to procent? Abychom zjistili, kolik je to procent, tak to vyjádříme jako něco děleno 100. "Procento" doslova znamená "ze sta". "Cent" znáte asi jako americkou měnu. 1 dolar má 100 centů. Vždy se týká čísla 100. Tady to znamená "ze sta". Můžete si říci, že tohle bude rovné něčemu lomeno 100 Nějaké části ze 100. Je více způsobů, jak se to dá řešit. Třeba si řeknete, že abychom se ve jmenovateli dostali ze 4 na 100, tak to musíme vynásobit číslem 25. A čitatel také musíme vynásobit 25, abychom měli stále stejný zlomek. Takže ho také vynásobíme 25. 1/4 je tedy to samé jako 25/100. 25/100 můžeme také vyjádřit jako 25 ze 100, tedy 25 procent. Výsledek je tedy 25 %. Jsou i jiné způsoby, jak se dobrat k výsledku. Můžete si říci, že 4/16 je v podstatě 4 děleno 16. Vypočítáme si to dělení, kde dostaneme desetinné číslo, které lehce převedeme na procenta. Pustíme se do dělení. Chceme zjistit, kolik je 4 děleno 16. 16 se do 4 vejde 0krát. 0 krát 16 se rovná 0. Odečteme a dostaneme 4. S tímto zbytkem se ale nespokojíme. Potřebujeme přidat pár nul, aby nám vyšlo desetinné číslo. Tady si zapíšeme desetinnou čárku a jdeme na desetiny. Ještě připíšeme pár nul. Desetinná čárka nám značí, že teď budeme počítat s desetinami, setinami a tisícinami. Pokud se dostaneme až k nim. Přepíšeme si další 0. 16 se do 40 vejde 2krát. 2 krát 16 se rovná 32. Odečteme a dostaneme 8. A přepíšeme si další 0. Kolikrát se 16 vejde do 80? 16 se vejde do 80 pětkrát. 5 krát 16 se rovná 80. Odečteme, žádný zbytek není a jsme hotoví. 4/16 je to samé jako 0,25. 0,25 znamená 25 setin a to je vlastně 25/100 a to je to samé jako 25 %.
video