Procenta
Procenta (12/16) · 2:32

Příklad: Výpočet procentního základu 150 je 25% z jakého základu?

video