Procenta
Procenta (12/16) · 3:48

Příklad: Výpočet procentního základu 150 je 25% z jakého základu?

Navazuje na Desetinná čísla.
video