Procenta
Procenta (12/16) · 2:32

Příklad: Výpočet procentního základu 150 je 25% z jakého základu?

V následující úloze máme určit, co jsou procenta, procentní část a základ. Otázka zní: 150 je 25 % ze kterého čísla? Lze se nad tím zamyslet i tak, že výsledek je 25 % krát hledané číslo. A tak se 25 % krát hledané číslo rovná 150. Takže procenta lze najít velmi snadno. Těch 25 % můžeme vidět právě tady. Žlutě napsaná jsou tedy procenta, A procenta násobíme nějakým základem ... Takže základ máme červeně. a to vše se rovná procentové části. A to se dá spočítat z hlavy. V podstatě to znamená, že 25 % krát číslo se rovná 150. Můžeme si ta procenta přepsat jako 0,25, což je to samé jako 25 %. 0,25 krát nějaké číslo je tedy 150. Zajímavé je se na tomto místě zeptat, zda je to větší či menší číslo než 150. Pokud z daného čísla vezmeme jen 25 %, čili jen 25/100 daného čísla, což je vlastně 1/4, dostaneme 150. Takže hledané číslo je určitě větší než 150. Konkrétně čtyřikrát větší. A abychom hledáné číslo zjistili, stačí ho jen vynásobit, neboť levá strana rovnice se musí rovnat pravé. Pokud chceme rovnici vyřešit, stačí vynásobit obě strany 4. Můžeme si říct, že tu máme číslo, které budeme násobit čtyřmi. A aby bylo na obou stranách stejné číslo, musíme vynásobit čtyřmi i 150. 4 krát 0,25 (nebo 4 krát 25 % nebo 4 krát 1/4) bude vždy 1. Naše číslo se tedy rovná 150 krát 4, což se rovná 600. A to dává smysl. 25 % ze 600 je 150. 1/4 ze 600 je 150.
video