Procenta
Procenta (1/16) · 3:01

Popis a význam procent Co znamenají procenta? Jakou část z celku popisují? Vysvětlíme si to na příkladu, kde budeme vybarvovat 20% čtverce rozděleného do 100 stejných dílů.

Chtějí, abychom vybarvili 20% ze čtverce níže. Než to uděláme, popřemýšlejmě o tom, co vlastně procento znamená. Jen to přepíšu. 20% je rovno ... Přepisuji to jako slovo. 20 procent, což v latině doslova znamená 20 "ze sta". Jen to rozložím. což je stejné jako 20 "ze sta" [latinsky: per centum]. A pokud znáte slovo století [ang. century], tak možná víte, že cent pochází z Latiny a znamená sto. To doslova znamená, že slovo cent můžete nahradit číslem 100. Takže je to stejné jako 20 ze 100. 20% znamená, že budeme muset vybarvit ... Pokud rozdělíte čtverec na 100 dílů, tak jich vybarvíme 20. 20 ze 100. Kolik čtverců sem nakreslili? Pokud odsud půjdeme vodorovně, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 čtverců. Pokud svisle tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže je to pole 10 na 10 čtverců. Celkem tedy má 100 čtverců. Pokud budeme chtít vybarvit ... Další způsob jak to říct je, že ten velký čtverec ... Hádám, že to je čtverec, o kterém mluví. Ten velký čtverec je rozdělen na 100 menších čtverců, takže už je rozdělen na 100. A pokud z něj chceme vybarvit 20%, tak musíme zabarvit 20 z každých 100 čtverců, do kterých je rozdělen. Vybarvíme tedy 20 čtverců. Vybarvím jen jeden. Pokud vybarvím jen jeden, tak jsem vybarvil 1 ze 100 čtverců. 100 ze 100 by byl celek. Zabarvil jsem jeden z nich. Ten jeden samotný čtvereček je 1% z celého čtverce. Kdybych vybarvil další. Kdybych zabarvil tenhle a tenhle, tak by ty dva čtverce tvořily 2% z celého čtverce. Doslova 2 ze 100, kde 100 je celý čtverec. Pokud bychom chtěli 20, tak vybarvíme 1, 2, 3, 4 ... Pokud vybarvíme celý řádek, tak to bude 10%, že? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A chceme vybarvit 20, takže ještě jeden řádek. Klidně vybarvím celý tento řádek. Pak budu mít vybarvených 20 ze 100 čtverců. Další způsob jak si to představit je, že pokud vezmu větší čtverec, rozdělím ho na 100 stejných kousků, kde vybarvím 20 ze 100 čtverečků nebo taky 20 procent (ze sta) z celého velkého čtverce. Doufám, že vám to dává smysl.
video