Procenta
Procenta (13/16) · 5:25

Vyjádření zlomku ve formě desetinného čísla a procenta Převedeme 7/8 na desetinné číslo a procenta.

Navazuje na Desetinná čísla.
Pojďme vyjádřit 7/8 jako desetinné číslo a procento. Jak uvidíme, desetinné číslo je opravdu snadné převést na procenta. Něco takového může být poněkud matoucí. Jak se dostanu k desetinnému číslu, je to část ze 100, nebo procento? Musíte si zapamatovat, že 7 z 8 a 7/8 je ta samá věc. To doslova znamená 7 děleno 8. Ne 8 děleno 7. 7 děleno 8. Čitatel vydělený jmenovatelem. Jak z toho udělat desetinné číslo? Zkrátka provedeme dlouhé dělení, ale půjdeme za desetinnou čárku, aby nám nezůstal zbytek, nebo dokud se číslice nezačnou opakovat. V tomto případě se nám nic nebude opakovat. Pojďme na to. Vydělíme sedm osmi. Takže 7 děleno 8. Kolikrát se osmička vejde do sedmičky? 8 se nevejde do sedmičky. Vejde se 0 krát. A abychom se ujistili že je vše jasné, napíšeme desetinnou čárku. Kolikrát se 8 vejde do 7,000? Můžeme přídávat tolik nul, dokud neskončíme. Desetinnou čárku máme za 7, jako nahoře. 8 se do 7 vejde 0 krát. 0 krát 8 je 0. Odčítáte. 7 minus 0 je 7. Můžeme si vzít 0. Přetáhneme si 0. Stane se z ní 70. A kolikrát se 8 vejde do 70? 8 krát 8 je 64, takhle to funguje. 8 krát 9 je 72. To je moc velké. Takže se vejde 8 krát. 8 krát. 8 krát 8 je 64. Když odčítáte, 70 minus 64 je 6. Pořád ještě něco zbývá. Půjčíme si další nulu. Vezmete si nulu a řeknete si, kolikrát se vejde 8 do 60? 8 krát 8 je 64, to je moc velké. 8 krát 7 je 56, tak se vejde. Takže se vejde do 60 sedmkrát. 7 krát 8 je 56. Odčítáte. 60 minus 56 je 4. Něco nám zbylo, takže si vezmeme... ... další nuly. Tuhle nulu si vezmeme. Kolikrát se vejde 8 do 40? 8 krát 5 je 40, takže to vyjde akorát. Takže se to tam vejde 5 krát. 5 krát 8 je 40. Odčítáme. Beze zbytku. Zlomek jsme zjistili je 7/8, což se rovná 7 děleno 8, a to je 0,875. 7/8 se rovná desetinnému číslu 0,875. Desetinná čísla máme za sebou. Teď se věnujme procentům. Převádět desetinná čísla na procenta... ... je velmi lehké. Posunete druhé desetinné místo doprava, přidáme procentová znaménko. Je jasné, proč to funguje? A řeknete-li, kolik na stovku? Můžete si říct 875 tisícin, nebo, napíšu to, jako zlomek. Rovná se 875/1000. Tak jsme to četli. Je to tisícinné místo. Nebo můžete číst jako 87,5/100. Na dvě desetinná místa je to 87,5/100. Nebo když si vydělíte činitele a jmenovatele 10, dostali byste to. Doslova řečeno 87,5 na 100. Takže to doslova říká 87.5 na sto nebo 87,5 na sto (pro - cent). To se rovná 87,5 %. Takže proto to jde, ale nejjednodušší způsob převodu z desetinných čísel na procenta je tento: vynásobte číslo stem a dejte tam procentové znaménko %. To nám ukazuje, že dělíte 100. Takže násobíte a dělíte 100. Když vynásobíte 100, což je rovno posunutí desetinné čárky o dvě místa doprava a stane se z toho 87,5, pak chcete přidat procento. Tzn., že to bude přes 100. Takže násobíte a dělíte 100. Tím neměníte číslo. Snad to dává smysl. Jiný způsob, protože někdy je to nejasné - Posunu desetinnou čárku, nebo ji posunu doleva? - desetinné vyjádření bude vždy menší než procentové vyjádření. Nejen, že to bude menší, ale bude menší přesně o setinu. Tohle je 100 krát menší číslo než 87,5. Když dáte procento sem, stanou se stejnými čísly.
video