Procenta
Procenta (13/16) · 5:25

Vyjádření zlomku ve formě desetinného čísla a procenta Převedeme 7/8 na desetinné číslo a procenta.

Navazuje na Desetinná čísla.
video