Procenta
Procenta (15/16) · 4:37

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent 3 100 je kolik procent z 80? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Kolik procent je 100 z 80 ? Tyto úlohy dělají lidem problémy, ale jsou prosté, jen dvě čísla 100 a 80 a určit počet procent. Ale někdy jsou lidé zmateni. Říkají, 100 vydělím 80? Nebo opačně? Nebo něco úplně jiného? Musíte si pořádně promyslet, co se v úloze říká. Úloha říká, že hodnota 100, je nějaké procento z 80, a toto procento musíme vypočítat. Kolik je to procent? Vynásobíme 80 tímto číslem počtem procent dostaneme 100. Podíváme se, jak na to. Začínáme. Máme číslo 80. Vynásobíme-li ho nějakým číslem, které označíme jako 'x'. Označím ho jinou barvou. Jestliže násobíme 80 nějakým číslem 'x', dostaneme 100. Musíme určit jakým číslem násobit. 80 krát jaké číslo je 100? Vyřešíme-li tuto rovnici, dostaneme hodnotu čísla 'x'. Potřebujeme ji už jen převést na procenta. Jiný způsob. Chcete dostat 100. Čím vynásobíte 80? A když dostanete toto číslo, převedete ho na procenta. Tedy je to v podstatě rovnice, můžeme ji vyřešit. Dělíte-li obě její strany číslem 80, tedy levou stranu dělíte 80, a pravou stranu dělíte 80, dostanete číslo 'x'. Číslo 'x' je rovno 100 lomeno 80. Obě čísla mají společného dělitele 20 tedy 100 děleno 20 je 5, a 80 děleno 20 jsou 4. V základním tvaru, 'x' je rovno zlomku 5 lomeno 4, výsledek je vyjádřen pouze jako zlomek. Ale má být v procentech při základu 80. Číslo 100 bylo právě vyjádřeno jako část čísla 80. Provedeme to. Mohli bychom říct, že 100 je pět čtvrtin z čísla 80. Což by bylo naprosto správně. Ale oni po nás chtějí procenta. Takže toto číslo musíme převést na procenta. Nejjednodušší je to převést na desetinné číslo. Uděláme to. 5/4 je naprosto ta samá věc jako 5 děleno 4, takže zkusme vypočítat, kolik to je. Udělám to fialovou. Takže 5 děleno 4. Chceme tu mít jen desetinná čísla, takže sem přidáme nějaké nuly. 4 se vleze do 5 jednou... Jenom změním barvu. 1 krát 4 jsou 4. Odčítáte. Dostaneme 5 minus 4 je 1. Připíšeme 0. A samozřejmě, desetinná čárka je přímo tady, takže ji přidáme sem. Připíšeme další nulu. 4 se vleze do 10 dvakrát. 2 krát 4 je 8. Opět odčítáte. 10 minus 8 jsou 2. Opět připíšeme nulu. 4 se vleze do 20 pětkrát. 5 krát 4 je 20. Odčítáte. A už nemáme zbytek. Čili se to rovná 1,25. 5/4 je to samé co 5 děleno 4, což se rovná 1,25. Zatím můžeme říct, že 100 je 1,25 krát 80. Ale pořád jsme to nevyjádřili jako procento. Je to pořád jen číslo. Možná tomu můžeme říkat desetinné číslo, ale pořád to je celé číslo a desetinné číslo. Bylo by to číslo smíšené, pokud bychom to nepřepsali. Je to 1 celá a 1/4. Nebo 1 a 25 setin, podle toho, jak to chcete číst. Takže, abychom to zapsali jako procenta, musíme to vynásobit stem, nebo posunout o dvě místa desetinnou čárku. Takže toto se bude rovnat, jako procento, tomu, když posunete dvakrát desetinnou čárku. Což znamená 125 %. A dává to smysl. 100 je 125 % z 80. 80 je 100 % z 80. 100 % je více než 80. Je to 1 a 1/4 z 80, vidíme to přímo tady. Takže to dává smysl. Je to 125 %. Je to více než 100 %. A máme hotovo. Spočítali jsme to. Je to 125 % z 80.
video