Procenta
Procenta (4/16) · 2:36

Příklad: Převod desetinného čísla na procenta Zapiš desetinné číslo 0,601 s pomocí procent.

Procento znamená doslova "ze sta" (per cent). Odsud to slovo pochází. Centy nebo century (století) představuje 100. Takže někdo vám řekne 7 procent (per cent) a já to slovo rozdělím, aby dávalo větší smysl. Vždycky se říká 7 ze 100. To je ta samá věc jako 7 děleno 100. A to je ta samá věc jako zlomek 7/100. Tímto způsobem se pojďme podívat, jak to můžeme zapsat 0,601 jako procento. V podstatě to chceme zapsat jako něco ze 100. Takže můžeme se na to podívat... Prostě přepíšu tuto část přímo zde, můžete to napsat jako 0,601 děleno 1. To je samozřejmě to stejné číslo. Když vydělíte nějaké číslo 1, dostanete to samé číslo. Vynásobím to 100 děleno 100. To hodnotu pochopitelně nezmění. Stále je tady 1. Ale co to udělá je, že dostaneme zlomek, v jehož jmenovateli je 100. Takže když jmenovatele vynásobím... Když vynásobím tato dvě čísla přímo zde ve jmenovateli, jmenovatel výsledku bude 100. Když vynásobím 0,601 krát 100, co dostanu? Dobře, vždy když násobím násobkem 10, nebo vždy, když násobím 10, posunuji desetinnou čárku o jedno místo doprava. Takže když vynásobím 0,601 krát 10 rovná se 6,01, a když to vynásobím znovu 10, nebo když to vynásobím 100, dostanu 60,1. Takže 0,601 vynásobeno 100 se rovná 60,1. Nechte mě to napsat znovu. Kdybych měl napsat 0,601 a měl bych to vynásobit 100. Posunu desetinnou čárku jednou, vynásobím to 10. Když to vynásobím 10 ještě jednou, nebo to v podstatě místo toho vynásobím 100, dostanu 60,1. Takže toto je násobení 1, toto je násobení 10 ještě jednou. V podstatě jsem to vynásobil 100. Ale teď to máme ve tvaru, v jakém jsme chtěli. Máme 60,1 děleno 100. Nebo to můžete přepsat. Je to totiž to samé jako 60,1 ze 100, což je to samé jako 60,1 procent. A teď to samozřejmě chceme přepsat do jednoho výrazu jako 60,1 procent. Nebo 60,1 a použijeme odpovídající symbol, 60,1 % a jsme hotovi.
video