Procenta
Procenta (4/16) · 2:36

Příklad: Převod desetinného čísla na procenta Zapiš desetinné číslo 0,601 s pomocí procent.

video